Welsh Winter Fair - 2nd & 3rd December

Agrimin will be exhibiting at the Welsh Winter Fair on Monday 2nd and Tuesday 3rd December.  We look forward to welcoming you on our stand, number GH 158, South Glamorgan Hall.

Fe fydd Agrimin yn arddangos yn y Ffair Aeaf eleni ar Ddydd Llun yr ail a Dydd Mawrth y trydydd o Ragfyr. Rydym yn edrych ymlaen i'ch gweld ar stondyn rhif GH 158 yn Neuadd De Forgannwg. Dewch draw i gael sgwrs.